Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.
De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ontevreden

Bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, heeft u zich die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen laat het me weten. Ik neem uw op of aanmerkingen serieus en probeer met u een oplossing te vinden.

Klachtenregeling

In het geval dat u in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekort schiet als therapeut kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De NVP biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Uw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Zie daarvoor de site van de NVP.