Home

Mijn psychotherapiepraktijk is vanaf de zomer 2018 gevestigd in Reeuwijk. Als psychodynamisch psychotherapeut richt ik mij op de psychische klachten en problemen waarvoor u hulp zoekt. Ik los geen problemen voor u op, maar probeer u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de individuele psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor u zich aanmeldt kunnen verschillend zijn. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, relatieproblemen, klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, rouw, terugkerende problemen met werk of opleiding.

In mijn praktijk bied ik individuele psychotherapie aan volwassenen en ouderen, en geen relatie of gezinstherapie.

Meer weten? Zie de knoppen: aanmelden, contact en klachtenregeling

Voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en zij die daarvoor in opleiding zijn bied ik leertherapie, supervisie en verschillende cursussen.
Meer weten? Zie de knoppen: supervisie, cursus en publicaties

In het Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk kunt u lezen wat ik geregeld heb op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.