Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Gesprekken tussen de patiënt en de deskundige psychotherapeut staan centraal. De behandeling is van korte duur als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij sommige ernstige psychische problemen is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen. Zie voor uitgebreide informatie de site van de NVP

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de patiënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een patiënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat soms gepaard gaat met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de patiënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de patiënt de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie

Psychotherapie wordt voorgesteld bij de behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever is dan medicatie.

Soorten

Psychotherapie wordt gegeven aan kinderen, aan adolescenten, aan volwassenen en aan ouderen. Dit kan in de vorm van individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, relatietherapie of gezinstherapie.

In mijn psychotherapiepraktijk verzorg ik individuele psychodynamische psychotherapie voor volwassenen en ouderen. Als tijdens de intake blijkt dat een ander soort behandeling beter aansluit bij de problematiek dan stel ik dit voor en zorg ik indien nodig een verwijzing.

Praktijk

De psychodynamische psychotherapie- ook aangeduid als psychoanalytische psychotherapie- gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van de psychodynamische psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

De afspraken vinden eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats. De behandeling duurt soms enkele maanden, maar kan ook een of meerdere jaren in beslag nemen.

Wat is een psychotherapeut?

De psychotherapeut richt zich op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, die de patiënt op meerdere levensterreinen belemmert. De psychotherapeut is in de geestelijke gezondheidszorg aanvullend ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychiater.

Een psychotherapeut is goed opgeleid om op basis van de klachten van de patiënt, van zijn actuele situatie en van zijn levensgeschiedenis tot een probleemanalyse te komen, en een advies voor behandeling op te stellen. Daarnaast is de psychotherapeut erin geschoold de therapeutische relatie te hanteren, overdracht en tegenoverdracht gevoelens te herkennen en een complexe behandelmethode uit te voeren.

Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.